Keramik

Keramik kommer ursprungligen av det grekiska ordet keramos, som betyder krukmakarlera.
Idag betyder ordet såväl framställningen, som själva godsen av bränd lera. Slutprodukten kan vara till exempel lergods, stengods, flintgods eller porslin.

Keramiker kallas den som yrkesmässigt framställer keramik.

Ett yrke med historia.

Principen att bränna föremål i lera för att åstadkomma föremål är mycket enkel och mycket gammal. Ett av de äldsta kända föremålen i keramik är Venus från Dolní Věstonice, omkring 26 000 år gammal, tillverkad av lera magrad med benmjöl.

Venus från Dolní Věstonice


För de nomadiska folkstammarna hade keramik endast liten praktisk nytta. Keramikföremål är opraktiska och tunga att släpa på. Inte förrän framväxten av jordbruket börjar förvaringskärl av keramik tillverkas i större omfattning. I vissa nomadiska kulturer där man vistats under längre tid på samma plats har keramik förekommit.

Idag används keramik lika mycket av praktiska som estetiska skäl. Skål tillverkad av Elisabeth Björklund Nilsson

De äldsta fynden av keramik i Kina är 16 000–20 000 år gamla. ”Uppfinningen” har gjorts flera gånger inom olika kulturer oberoende av varandra. Drejskivan uppfanns av sumererna omkring 4 000 f. Kr. Den fotdrivna drejskivan kom först runt tiden för Kristi födelse.